Stress Coping Test (SCT) är utvecklat av Rolf Federmann. Testet bygger på Stroop-effekten och mäter hur individens kognitiva förmåga förändras under press. Kognitiva förmågor mäts i tre dimensioner:
  • Snabbhet
  • Noggrannhet
  • Anpassningsförmåga
  • Stabilitet

    SCT har flera användningsområden:
  • I urvalssammanhang används testet lämpligen tillsammans med begåvningstest och/eller personlighetstest. Enligt vår erfarenhet tillför SCT en dimension som dessa test inte inbegriper.
  • Kliniskt kan testat användas som del i en psykologisk utredning, då främst för att kartlägga eventuella kognitiva dysfunktioner.

    Kontakta oss för att beställa test.