Snabbhet, noggrannhet och kognitiv flexibilitet är färdigheter som ofta efterfrågas av arbetsgivaren. Att under stress kombinera dessa förmågor och höja sin prestationsnivå lite extra är vad som skiljer de bästa kandidaterna från övriga.

Federmann Consulting Group hjälper dig att finna just dessa egenskaper. Hos dig själv eller hos någon annan. Vi har inte bara över 20 års erfarenhet av urvalsverksamhet, vi har även utvecklat ett onlinetest, Stress Coping Test (SCT), som stöd för våra professionella bedömningar. SCT bygger på välkända psykologiska principer och väl bearbetad data.

Vi hjälper också din organisation med teamutveckling, klimatförändringar och ledarskapscoachning.